KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ

                  21.zTL AČR

             Oddíl – 11.slp PVOS

Oddíl je určen pro pokročilé modeláře.  

Schází se v modlářské centru na 6.ZŠ

       Pondělí 15:00 – 17:00 hod

         Informace : 777 825 028