KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ

                  21.zTL AČR

             Oddíl – 5.slp 10 LA

     Oddíl je určen začátečníkům.  

Schází se v modlářské centru na 6.ZŠ

       Pondělí 14:00 – 15:00 hod

        Informace : 774 096 696